Skärande bearbetning 2 Kurskod: VESSKA52 Poäng: 100

Kursen skärande bearbetning 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.