Vård och omsorg 3 Kurskod: VARVAR53 Poäng: 100

Kursen vård och omsorg 3 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.