Vård och omsorg 2 Kurskod: VARVAR52 Poäng: 100

Kursen vård och omsorg 2 omfattar punkterna 2–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.