Vård och omsorg 1 Kurskod: VARVAR51 Poäng: 200

Kursen vård och omsorg 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.