Trädgårdsodling – grund Kurskod: TROTRO5 Poäng: 100

Kursen trädgårdsodling – grund omfattar punkterna 1–3 och 5 under rubriken Ämnets syfte.