Odling på friland 2 Kurskod: TROFRI52 Poäng: 100

Kursen odling på friland 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.