Odling på friland 1 Kurskod: TROFRI51 Poäng: 100

Kursen odling på friland 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.