Trädgårdsanläggning 2 Kurskod: TRGTRA52 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar fördjupade kunskaper i ämnet.