Trädgårdsanläggning 1 Kurskod: TRGTRA51 Poäng: 100

Kursen trädgårdsanläggning 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.