Trädgårdsanläggning Ämneskod: TRG

Ämnet trädgårdsanläggning behandlar anläggning av trädgårdar både utomhus och inomhus. Ämnet omfattar såväl hårdgjorda ytor som olika former av vegetationsytor. I ämnet ingår hållbarhet, funktion och teknik inom området.