Teater 2 Kurskod: TEETEA52 Poäng: 100

Kursen teater 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.