Svenskt teckenspråk 2 Kurskod: SVPSVE52 Poäng: 100

Kursen svenskt teckenspråk 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.