Svenska som andraspråk 1 Kurskod: SVOSVE51 Poäng: 200

Kursen svenska som andraspråk 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.