Svenska 2 Kurskod: SVBSVE52 Poäng: 100

Kursen svenska 2 innefattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.