Svenska 1 Kurskod: SVBSVE51 Poäng: 200

Kursen svenska 1 innefattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.