Tränings- och tävlingslära 1 Kurskod: SPITRA51 Poäng: 100

Kursen tränings- och tävlingslära 1 omfattar punkterna 2–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.