Specialidrott 1 Kurskod: SPISPE51 Poäng: 100

Kursen specialidrott 1 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.