Skogsbruk 1 Kurskod: SKSSKG51 Poäng: 100

Kursen skogsbruk 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.