Skogsbruk Ämneskod: SKS

Ämnet skogsbruk behandlar skogsskötsel och naturvård i skogen. Ämnet handlar om skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden. I ämnet ingår teknisk utrustning som används inom området.