Skötsel av utemiljöer 3 Kurskod: SKESKO53 Poäng: 100

Kursen skötsel av utemiljöer 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.