Frukost- och bufféservering 2 Kurskod: SEEFRU52 Poäng: 100

Kursen frukost- och bufféservering 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.