Samhällskunskap 1 Kurskod: SALSAM51 Poäng: 50

Kursen samhällskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.