Samhällskunskap – arbetslivets villkor Kurskod: SALARB5 Poäng: 100

Kursen samhällskunskap – arbetslivets villkor omfattar punkten 5 under rubriken Ämnets syfte.