Sällskapsdjur Ämneskod: SAK

Ämnet sällskapsdjur behandlar de djur som människan håller som följeslagare för sällskaps skull. Ämnet handlar om skötsel av djur och deras vistelsemiljöer. Centralt i ämnet är djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning.