Naturkunskap 1 Kurskod: NANNAT51 Poäng: 50

Kursen naturkunskap 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte.