Naturbruk Ämneskod: NAA

Ämnet naturbruk behandlar naturbrukets olika yrkesområden. Naturbruk omfattar verksamheter för produktion av varor och tjänster. Ämnet är en orientering inom naturbrukets olika yrkesområden. Centralt i ämnet är arbetsmiljö och säkerhet samt hur naturen kan brukas på ett resurssnålt och hållbart sätt.