Musik Ämneskod: MUK

Ämnet musik behandlar skapande och gestaltande arbete med musik. Ämnet handlar om vokal, instrumental och digital musik från olika tider och kulturer. I ämnet ingår eget musicerande efter noter och på gehör samt att utforma musikproduktioner.