Motor- och röjmotorsåg Ämneskod: MOO

Ämnet behandlar arbete med motorsåg och röjmotorsåg samt sågens konstruktion och funktion. Centralt i ämnet är säkerhet i arbete och användning av skyddsutrustning.