Moderna språk Kurskod: MONXXX5 Poäng: 100

Kursen moderna språk omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.