Moderna språk Ämneskod: MON

Ämnet moderna språk innefattar en stor mängd olika språk. I ämnet ingår kommunikation på det valda språket samt kunskaper om de områden i världen där språket används.