Människan Kurskod: MNNMAN5 Poäng: 100

Kursen människan omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.