Människan Ämneskod: MNN

Ämnet människan behandlar människors sociala och kulturella tillhörighet samt levnadsvillkor. I ämnet ingår demokratiska normer och värderingar och hur de kommer till uttryck i lagar och andra bestämmelser. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande i mötet med människor.