Material och verktyg 2 Kurskod: MAVMAT52 Poäng: 100

Kursen material och verktyg 2 omfattar punkterna 1– 4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.