Måleri 1 Kurskod: MAFMAL51 Poäng: 100

Kursen måleri 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.