Lokalvård 1 Kurskod: LOKLOK51 Poäng: 100

Kursen lokalvård 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.