Lokalvård Ämneskod: LOK

Ämnet lokalvård behandlar rengöring och underhåll av lokaler samt andra utrymmen. Ämnet handlar om rengöringstekniker, redskap och annan utrustning samt om rengöringsprodukter för olika material. Centralt i ämnet är hygien, säkerhet och miljö.