Mat och butik 2 Kurskod: LISMAT52 Poäng: 100

Kursen mat och butik 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.