Mat och butik 1 Kurskod: LISMAT51 Poäng: 100

Kursen mat och butik 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.