Livsmedels- och näringskunskap Kurskod: LISLIV5 Poäng: 100

Kursen livsmedels- och näringskunskap omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.