Lager och terminal Ämneskod: LAE

Ämnet lager och terminal behandlar logistik för en rationell hantering av gods. Ämnet handlar om att bereda plats för, paketera om och förflytta varor. I ämnet ingår frakthandlingar, digitala informationssystem och teknisk utrustning som används inom logistik.