Lantbruksdjur 3 Kurskod: LABLAN53 Poäng: 100

Kursen lantbruksdjur 3 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.