Lantbruksdjur 1 Kurskod: LABLAN51 Poäng: 100

Kursen lantbruksdjur 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.