Konst och kultur Kurskod: KOOKUN5 Poäng: 100

Kursen konst och kultur omfattar punkterna 1–3 under Ämnets syfte.