Näthandel 2 Kurskod: INPNAT52 Poäng: 100

Kursen näthandel 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen ingår fördjupade kunskaper i ämnet.