Inköp och logistik 3 Kurskod: INPINK53 Poäng: 100

Kursen inköp och logistik 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.