Inköp och logistik 2 Kurskod: INPINK52 Poäng: 100

Kursen inköp och logistik 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.