Information och kommunikation 2 Kurskod: INMINF52 Poäng: 100

Kursen information och kommunikation 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.