Digital kompetens Kurskod: INMDIG5 Poäng: 100

Kursen digital kompetens omfattar punkterna 1–2 under rubriken Ämnets syfte.