Industriell produktion 3 Kurskod: INEIND53 Poäng: 100

Kursen industriell produktion 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.