Industriell produktion 2 Kurskod: INEIND52 Poäng: 100

Kursen industriell produktion 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.